Over de Partners

De ZandmotorRun is een hardloopwedstrijd van provincie Zuid-Holland, Roparunteams 208 en 209 Teamwork!
De ZandmotorRun is ontstaan vanuit de behoefte van de provincie Zuid-Holland om de Zandmotor breder bekend te maken en recreatief in de zetten. Tegelijkertijd klopten twee Roparun-teams 208 (provincie Zuid-Holland) en 209 (Mad-Runners) bij de provincie aan met een verzoek om een goededoelenloop te organiseren. 

Provincie Zuid-Holland
De Zandmotor is een unieke pilot dat nationaal en internationaal veel aandacht trekt. De provincie Zuid-Holland wil de recreatieve waarde van de Zandmotor optimaal benutten zodat bewoners uit de omgeving de Zandmotor kunnen ervaren en hiervan kunnen genieten. Zij coördineren de organisatie en vergoeden de onkosten voor materialen voor de loop.

Roparun-teams
Twee Roparun-teams uit Zuid-Holland – team 208 (provincie Zuid-Holland) en team 209 (Mad-Runners) – dragen zorg voor de praktische organisatie van de wedstrijd. Deze teams zetten zich belangeloos in en buigen zich over het parcours, begeleiding, logistiek en meer.

Ons Water
Het lijkt heel gewoon dat er altijd schoon drinkwater uit de kraan komt. Dat we allemaal veilig zijn achter onze dijken en duinen. We hebben het ook goed geregeld. Maar het is nooit af, en het is niet vanzelfsprekend. De partners van het landelijke netwerk Ons Water willen Nederlanders bewust maken van wat er allemaal nodig is voor schoon water en droge voeten. De Zandmotor is een goed voorbeeld van een innovatief project dat daarbij helpt. Ons Water draagt de Zandmotorrun een warm hart toe en zorgt voor extra bekendheid via de campagne rond de ‘Week van Ons Water’ (5 – 13 mei 2018).

De handen ineen voor het goede doel
De partijen voelen zich met elkaar verbonden door hun gedeelde liefde voor het strand en hun hart voor het goede doel Roparun. Zij houden de vibe vast van de zeer geslaagde edities van 2016 en 2017 en de gedeelde ambitie om de editie van 2018 tot minstens tot zo’n succes te maken!

Organisaties en personen waarmee we samenwerken
De gehele opbrengst van de inschrijfgelden komt ten goede aan Roparun. Dat betekent dat de ZandmotorRun zoveel mogelijk kosteloos moet worden georganiseerd. Vele vrijwilligers helpen mee. 

Decathlon

De ZandmotorRun wordt mede mogelijk gemaakt door Decathlon. Decathlon ondersteunt onze loop door start/finishboog en de startnummers beschikbaar te stellen.