Kennisontwikkeling

De Zandmotor is een pilotproject. Daarom wordt nauwkeurig in kaart gebracht hoe de Zandmotor zich ontwikkelt. Hiervoor is een  kennisontwikkelingsproject gestart waarin overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten samenwerken. Rijkswaterstaat trekt dit programma en werkt samen met de provincie Zuid-Holland en Ecoshape. Ook hebben samenwerkende universiteiten een kennisprogramma: Naturecoast.

Om na te gaan of de Zandmotor werkt zoals verwacht, wordt op verschillende onderdelen de ontwikkeling in kaart gebracht. Volgens berekeningen die vooraf gemaaktzijn zal aan het einde van dit experimentele project 35 hectare nieuw strand en duin ontstaan zijn. Het onderzoek richt zich op stroming, verspreiding van zand, flora en fauna, zwemveiligheid, duinontwikkeling, grondwater en recreatief gebruik.

De data wordt op verschillende manieren verzameld, onder andere door een radarinstallatie, door diepte- en hoogtemetingen met jetski’s, stromingsboeien, door observaties en inventarisaties ter plaatse en met de Argusmast.

infographic
Download infographic

Vóór aanleg van de Zandmotor is de bodemligging en het ecosysteem in kaart gebracht met een nulmeting. Ook is de samenstelling van het zand uit de Noordzee onderzocht dat is gebruikt voor de aanleg van het schiereiland. Daarnaast is er een prognose gemaakt van de verwachte ontwikkeling van de Zandmotor in de tijd.

Ook de verwachte veranderingen in stromingen langs de Zandmotor en rest van de kust tussen Ter Heijde en Kijkduin en het effect daarvan op de zwemveiligheid zijn vooraf in kaart gebracht.

zandmotor-9-september-2015-16-verkleindDe Radarinstallatie bij Kijkduin

In 2016, vijf jaar na aanleg zijn de eerste officiële onderzoeksresultaten bekend. Ook na 10 jaar wordt een evaluatie gehouden. Pas na een periode van 20 jaar is het experiment voltooid en kan een definitieve uitspraak gedaan worden over de werking van de Zandmotor. 

Het onderzoeksprogramma is verdeeld in twee fasen: van 2011 tot 2016 en van 2016 tot en met 2021. In 2014 zijn de eerste tussenresultaten bekendgemaakt

Meer weten over monitoring? zie www.rws.nl/zandmotor   

Meer weten over het onderzoek van de universiteiten? www.naturecoast.nl 

Contact: mail naar 0800-8002@rws.nl of per telefoon: 0800-8002

Het project Kennisontwikkeling Zandmotor Delflandse Kust is mede gefinancierd met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie vanuit het programma Kansen voor West.