Prognose zwemveiligheid zandmotor - stromingen en bodemontwikkeling (december 2010)

Het rapport Prognose zwemveiligheid Zandmotor - stromingen en bodemontwikkeling is opgesteld om de juiste preventieve maatregelen voor het toezicht op de zwemwaterveiligheid in relatie tot de Zandmotor te kunnen nemen. In dit rapport wordt een verwachting opgesteld, die laat zien welke veranderingen in (mui)stromingen langs de Zandmotor en de rest van de kust tussen Ter Heijde en Kijkduin kunnen plaatsvinden als gevolg van de Zandmotor. En wat daarvan het effect is op zwemveiligheid.

Status rapport

Dit rapport is besproken met de reddingsbrigades en overige betrokken organisaties en dient als uitgangspunt voor een nog op te stellen een risico-inventarisatie. In deze risico-inventarisatie wordt beschreven welke implicaties de risico's hebben voor het beheer van de Zandmotor, uit oogpunt van zwemveiligheid.

De trekker van dit proces is de Provincie Zuid-Holland, in gezamenlijkheid met alle betrokken organisaties.

DOWNLOADS

Oplegnotitie MRB en GVRB bij Shore rapport
Prognose zwemveiligheid Zandmotor stromingen en bodemontwikkeling