Ontwikkeling van de Zandmotor

Op 31 maart 2014 zijn de eerste bevindingen van 2,5 jaar onderzoek naar de werking van de Zandmotor gepresenteerd

Het zand van de Zandmotor verspreidt zich zoals berekend met de modellen. Ruim 2,5 miljoen m3 is al door wind en golven verplaatst langs de kustlijn. De Zandmotor is hierdoor in zijn geheel smaller en langer geworden. De kustveiligheid neemt toe doordat het zand wordt afgezet aan de noord- en zuidkant van de Zandmotor en zich verspreidt binnen het kustfundament. Ook de natuurontwikkeling laat positieve veranderingen zien in de vorm van een verscheidenheid aan (bodem)dieren in de lagune en het duinmeer en de eerste plantensoorten die opkomen zoals zeeraket, biestarwegras en gelobde melde. De Zandmotor is bovendien een geliefde plek om te recreëren. Het onderzoek naar de ontwikkeling van de Zandmotor loopt door tot 2021. In 2016 worden de eerste conclusies getrokken over dit pilotproject. Hieronder treft u de achtergrondinformatie die tijdens dit congres is gepresenteerd

Video's

Video sfeerverslag 31 maart 2014
De Zandmotor-gepassioneerde wetenschap
The Sand Motor - Passionate research (English version)
Timelapse eb en vloed vanuit de Argusmast

Verslag

Terugkoppeling workshops
Deltatalent

Tussenresultaten in brochure en rapporten

Brochure Zandmotor - een blik op 2,5 jaar bouwen met de natuur
Zandmotor Beleidsevaluatie 2013
Rapportage Bruikbaarheid Zandmotor 2013

Presentaties

Carola van Gelder - Rijkswaterstaat - Meten om te Weten
Hans Kleij - Provincie Zuid Holland - Zandmotor - Kwaliteiten te kust en te keur
Stefan Aarninkhof - Ecoshape - Zand: Motor voor de Export?

vorming-zandmotor-25procent

Verwachte Ontwikkeling

Bij de aanleg is de Zandmotor een haak, gebogen naar het noorden. Geleidelijk zal het zand zich gedeeltelijk zuidwaarts en voornamelijk noordwaarts langs de kust verspreiden. 
In onderstaande beelden is de verwachte ontwikkeling in circa 20 jaar weergegeven.

0jr-zandmotor-hi-res

5jr-zandmotor-hi-res

10-jr-hi-res

20-jr-hi-res