Introductie

Wat is de Zandmotor?
Elk jaar voert de zee zand weg van de Nederlandse kust. Rijkswaterstaat vult dat om de vijf jaar aan met zandstort (zandsuppletie) op het strand en voor de kust. Zouden we dat niet doen, dan zou de zee een bedreiging vormen voor het westen van Nederland, dat beneden zeeniveau ligt. De vijfjaarlijkse zandsuppletie werkt, maar kan kustbescherming niet duurzamer en natuurlijker?

Met de aanleg van de Zandmotor, een schiereiland voor de kust van Ter Heijde, onderzoeken we of de natuur het zand voor ons langs de kust kan verspreiden. Vanzelfsprekend experimenteert Nederland niet met de veiligheid van haar bewoners, de kustverdediging is op moment van aanleg van de Zandmotor op volledige sterkte. 

Aanleg
Tussen maart 2011 en november 2011 hebben Rijkswaterstaat en de provincie Zuid Holland het schiereiland in de vorm van een haak aangelegd. Het schiereiland steekt één kilometer ver in zee en is aan het strand twee kilometer breed. Sleephopperzuigershebben het zand tien kilometer ver uit de kust vandaan gehaald. Twee onderwatersuppleties aan weerszijden van het schiereiland zijn ook onderdeel van de Zandmotor. 

Bouwen met de natuur
De Zandmotor is een mooi voorbeeld van bouwen met de natuur. Door in een keer een grote hoeveelheid zand te storten, voorkomen we herhaaldelijke verstoring van de kwetsbare zeebodem. De natuur legt het zand voor ons op de juiste plek. 

Uniek in de wereld
Een experiment zoals de Zandmotor is nog niet eerder uitgevoerd. Met dit pilotproject blijft Nederland de standaard zetten in watermanagement. Door juist mét het water te werken, in plaats van tégen het water. 

Onderzoek
Wetenschappers gaan onderzoeken hoe de Zandmotor zich ontwikkelt, om te kunnen vaststellen of deze innovatieve methode van kustbescherming inderdaad werkt. Ook zijn meetgegevens nodig om de Zandmotor goed te beheren. Denk daarbij aan in kaart brengen van nieuwe stromingen, zodat we weten waar het veilig zwemmen is. Maar ook om te weten welke planten diersoorten op de Zandmotor leven, en hoe bezoekers op de Zandmotor recreëren. 

Zwemveiligheid
Met de haak verandert de vorm van de kust en daarmee ontstaan nieuwe stromingen. De provincie Zuid-Holland en Reddingsbrigade houden de situatie in de gaten, onder andere met een speciaal ontwikkelde app. Er is geen zwemverbod meer, maar bezoekers moeten wel altijd opletten als ze de zee in gaan, en dat geldt niet alleen bij de Zandmotor. Volg de borden op het strand en de adviezen van de Reddingsbrigade altijd op.

Zandmotor biedt rust en ruimte
De Zandmotor is vrij toegankelijk voor iedereen. Bezoekers kunnen wandelen over de uitgestrekte zandplaat. Zeehonden vinden al regelmatig hun weg naar de Zandmotor. Uiteraard heeft natuur, bijvoorbeeld jonge duinen, enige tijd nodig om zich te ontwikkelen. Na verloop van enkele jaren kunnen bezoekers struinen in de nieuwe natuur, die vrij spel krijgt op de Zandmotor. Wie rust en ruimte zoekt in de hectische zuidelijke Randstad, heeft er met de Zandmotor een nieuwe oase bij.