Bodemdieren op de Zandmotor in kaart gebracht

Op de Noordzeedagen, een jaarlijks evenement georganiseerd door kennisinstellingen en overheden, presenteerde onderzoeker Jeroen Wijsman zijn bevindingen.

Onderzoeker Jeroen Wijsman van IMARES Wageningen UR vertelde over zijn onderzoek naar bodemdieren op en rond de Zandmotor. Jeroen: ‘We zien dat het strand en de brandingszone relatief arm is aan bodemdieren. De dieren die hier leven kunnen goed omgaan met de extreme condities door getij en golfwerking. Hoe dieper je komt, hoe meer dieren en hoe meer soorten we waarnemen. Dit is normaal voor de dynamische Nederlandse kust. Het is dus niet specifiek voor de Zandmotor.’ 

Welke zaken zijn dan wel bijzonder aan de Zandmotor? Jeroen vervolgt: ‘Wat opvalt is dat in de intergetijdezone van de Zandmotor, in de beschutte lagune,  een specifieke bodemdiergemeenschap leeft. De omstandigheden hier zijn bijzonder en komen overeen met de omstandigheden op wadplaten, waardoor een combinatie van dieren als het nonnetje (Macoma balthica) en de zandkokerworm (Pygospio elegans) zich hier thuis voelt.’ 

macoma-baltica van-veen-happer-onderzoek

Het nonnetje (macoma baltica) 

Onderzoek naar bodemdieren met een bodemhapper