Zwemveiligheid

Is het veilig om te zwemmen bij de Zandmotor

De Zandmotor heeft invloed op de golfslag en de stroming bij de kust. Vooraf is niet met zekerheid te zeggen op welke plaatsen de Zandmotor wel of niet veilig zal zijn voor zwemmers. Tijdens en direct na aanleg gold voor de hele Zandmotor een zwemverbod. Inmiddels is het zwemverbod opgeheven.  Voor het duinmeer geldt ook geen zwemverbod omdat de kwaliteit van het water voldoende is.

Welke maatregelen worden er genomen om de zwemveiligheid te bewaken?

De zwemwaterinspecteurs van de Omgevingsdienst Midden-Holland, de toezichthouders van de gemeente Westland én de reddingsbrigades houden de situatie van de Zandmotor nauwlettend in de gaten. Zij informeren bezoekers over de actuele situatie en de gevaren en regels op het strand.

Van 15 mei tot 15 september zijn de reddingsbrigades aanwezig in alle weekenden van 10:00 tot 18:00 uur. Tevens zijn zij van 20 juli tot 1 september ook doordeweeks aanwezig.

De situatie rondom de Zandmotor is dynamisch. Als de situatie daarom vraagt wordt een het zwemverbod ingesteld.

Ontstaat er muivorming door de Zandmotor?

Muien zijn stromingen in de zee die zwemmers en watersporters een eind mee de zee in voeren. Er is altijd een risico op muivorming: ook zónder de Zandmotor. Tijdens en na de aanleg wordt bijgehouden waar muien zich vormen. Er wordt er nauw samengewerkt met de reddingsbrigade, om zwemmers en andere recreanten goed te kunnen voorlichten en waarschuwen voor muivorming. Lees hier meer over muistromen

Wie is verantwoordelijk voor de zwemveiligheid?

De provincie Zuid-Holland is (eind)verantwoordelijk voor zwemveiligheid en de kwaliteit van het zwemwater. De Omgevingsdienst Midden-Holland voert tijdens het zwemseizoen toezicht op zwemveiligheid en waterkwaliteit uit. Bij onveilige situatie kondigt de Omgevingsdienst Midden-Holland een zwemverbod af. Voor het dagelijks toezicht op het strand werkt de provincie samen met:

    • De Veiligheidsregio Haaglanden
    • De gemeenten Westland en Den Haag
    • De reddingsbrigades van Monster, `s-Gravenzande en Den Haag