Inrichting

Hoe is de Zandmotor ingericht?

De inrichting van het gebied is zo flexibel mogelijk: het moet kunnen meebewegen met de veranderende vorm. Er komen geen strandpaviljoens. Woningen en windmolens zijn uitgesloten. Op de Zandmotor staat wel de Argusmast; een 40 meter hoge mast met daarop camera’s die onderzoeken hoe de Zandmotor zich ontwikkelt. De beheerder van het gebied zal zo min mogelijk ingrijpen in het gebied.

Op en rondom de Zandmotor kunnen bezoekers wandelen, zwemmen of surfen. Ook dieren en planten krijgen hier de ruimte. 

Hoe snel zal de Zandmotor veranderen?

Al tijdens aanleg van de Zandmotor ging de natuur zijn werk doen bij de Zandmotor, precies zoals dat bedoeld is. Zand zal zich van de Zandmotor gaan verspreiden naar de kust. De Zandmotor gaat ‘eroderen’. Op sommige plekken zal dat harder gaan dan op andere plekken. 

Welke recreatievormen zijn mogelijk?

De Zandmotor biedt veel mogelijkheden voor recreatie: strandbezoekers, wandelaars en watersporters kunnen hier volop genieten. 

Waarom komen geen windmolens op de Zandmotor?

De Zandmotor wordt niet gecombineerd met milieuvriendelijke stroomopwekking. Omdat de vorm van de Zandmotor verandert, is het komst van windmolens niet mogelijk.

Is Zandmotor Natura2000 gebied?

Nee, het gebied van de Zandmotor is geen onderdeel van het Natura2000 gebied Solleveld & Kapittelduinen. In het definitieve aanwijzingsbesluit van Solleveld & Kapittelduinen is expliciet opgenomen dat de Zandmotor geen onderdeel uitmaakt van dit Natura2000 gebied.

Waarom is er een duinmeer op de Zandmotor?

Het duinmeer (binnenmeer) biedt een leefgebied voor bijzondere planten en diersoorten. Het brengt meer variatie in het duingebied en vergroot de recreatieve mogelijkheden. 

Hoe groot en hoe diep is het duinmeer?

Het duinmeer was  bij aanleg circa twee meter diep en heeft een oppervlakte van ca. 8 tot 10 hectare afhankelijk van het waterpeil in het meer. De diepte en de oppervlakte kan variëren.

Blijft het duinmeer daar uiteindelijk liggen?

De Zandmotor is aangelegd vanuit het principe van bouwen met de natuur. De beheerder zal niet ingrijpen in het gebied. Het kan dus zijn dat de vorm van het duinmeer verandert, dat het duinmeer mee verschuift met de Zandmotor of op termijn zelfs verdwijnt. Het kan zijn dat er op termijn een tweede binnenmeer/duinmeer ontstaat, doordat de lagune ten noorden van het duinmeer zich sluit.

Wordt het water in het duinmeer uiteindelijk zoet of zout?

Het duinmeer wordt hoofdzakelijk gevoed door grond- en regenwater is brak tot zoet. Uiteindelijk zal het water in het duinmeer zoet worden.

Wordt er op de één of andere manier nog water in het duinmeer ingelaten?

Er wordt geen water ingelaten, het water in het duinmeer bestaat uit grondwater en regenwater.

Verdampt het water in het duinmeer uiteindelijk?

Er zal zeker water verdampen uit het meer, maar dit wordt aangevuld via grondwater en regenwater. Het kan zijn dat het duinmeer dicht stuift met zand. Dat is een natuurlijk proces. De beheerder zal niet ingrijpen in dit proces.

Mag je zwemmen in het duinmeer?

Voor het duinmeer geldt  geen zwemverbod omdat de kwaliteit van het water voldoende is.