Effecten

Ontstaat er slibvorming door de Zandmotor?

Het is mogelijk dat er enige slibvorming zal optreden in de lagune,  het deel tussen de haak en het strand. Slibvorming is niet gevaarlijk. Het biedt kansen voor natuur en broedvogels.

Té veel slib kan wel hinderlijk zijn voor badrecreanten: het water is minder helder. Door monitoring houden we de hoeveelheid slib in de gaten, zodat we badrecreanten daarop kunnen attenderen.

Ontstaat er klifvorming door de Zandmotor?

Het risico op afslag en klifvorming wordt tot een minimum beperkt, onder andere door het gebruik van kleine zandkorrels. Ook zorgen we voor beperkte hoogteverschillen op de Zandmotor. Als toch blijkt dat er klifvorming ontstaat, dan wordt er ingegrepen zodra er een risicovolle situatie ontstaat. 

Ontstaan er zandbanken door de Zandmotor?

Er zijn zandbanken ontstaan na aanleg van de Zandmotor. Dit wordt veroorzaakt door erosie. Dit is een natuurlijk proces. 

Heeft de Zandmotor effect op de scheepvaart?

Tot nu toe wijzen de berekeningen uit dat de Zandmotor géén effect heeft op havens en vaargeulen. Als uit de monitoring tóch blijkt dat er door de Zandmotor extra gebaggerd moet worden in de havens of vaargeulen, dan gelden de financiële afspraken die hiervoor gemaakt zijn. Daarnaast komen er boeien rond de Zandmotor en wordt het zandlichaam opgenomen in zeekaarten. 

Er is veel transport van zeer fijn zand over het strand te zien. Komt dit van de Zandmotor en hoe lang blijft dit aanhouden?

De Zandmotor is een natuurlijke ‘zandbron’ voor de kust, met als doel de kust en de duinen te versterken.Door de versterking van de Delflandse kust en de aanleg van de Zandmotor is er een groter gebied met droog strand ontstaan. Hoe langer het strand droog ligt, hoe meer zand door de wind vervoerd kan worden (nat zand plakt beter en verwaait minder gemakkelijk). Het effect van meer zandverwaaiing is langer merkbaar is dan bij een reguliere suppletie.

Direct na de aanleg is meer fijn zand op de kust aanwezig. Dit zal ook als eerste tussen de rest van het zand uitwaaien. Bij wind langs de kust zal dit fijne zand langs het strand naar het noorden of zuiden waaien, tot het een obstakel tegen komt en blijft liggen. Bij aanlandige wind verdwijnt dit zand in de duinen waar dit vast blijft liggen. De verwachting is dat het fijne zand na verloop van tijd minder wordt en in de duinen blijft liggen.

Aangezien de Zandmotor aanzienlijk groter is dan een reguliere suppletie zal er langer zand blijven verwaaien. Het fijne zand is niet gevaarlijk voor de volksgezondheid.

Wat is drijfzand?

Drijfzand komt vaker voor langs de kust. Het is een natuurlijk verschijnsel. Drijfzand is een mengsel van zand en water, waarbij de verhouding van water op zand groter is dan normaal. Na verloop van tijdwordt de verhouding meer zand dan water  waarbij de bodem weer steviger wordt.

Wat is de oorzaak van drijfzand?

Het drijfzand ontstaat door stuifzand dat op ondiep water terecht komt op een beschutte plaats. Omdat het boven op het water valt, blijft het water er onder zitten en mengt zich langzaam met het zand. Hoe gevaarlijk is het?

Het drijfzand op de Zandmotor is niet levensgevaarlijk, Je kunt er niet in verdrinken omdat de opwaartse druk dat onmogelijk maakt. Wel kun je er voor een deel in wegzakken en vast komen te zitten. Voor honden en paarden geldt dat zij letsel op kunnen lopen wanneer zij los proberen te komen uit het drijfzand.

Wat is het advies over drijfzand?

Voor wandelaars, paarden, honden en voertuigen is het advies om uit de buurt te blijven van het drijfzand. De locaties van het drijfzand zijn met borden aangegeven.

Wanneer je als wandelaar onverhoopt in het drijfzand vast komt te zitten, kun je jezelf met langzame bewegingen omhoog los krijgen. Loop niet verder en kies dezelfde weg terug als je gekomen bent. Het kan nodig zijn hulp in te roepen. Voorkomen is beter dan genezen: blijf uit de buurt.

Hoe worden mensen geïnformeerd over drijfzand?

Bij de drijfzandplekken zijn waarschuwingsborden geplaatst. Lokale hulpdiensten zijn op de hoogte van de situatie

Is drijfzand blijvend of tijdelijk?

Het drijfzand tijdelijk. Als de wind weer afgenomen is, zal het zand na enkele dagen inklinken.