Nieuws

 • empty

  07/06/2013

  Nieuwe borden informeren bezoekers over de Zandmotor

  Nieuwe borden informeren bezoekers over de veiligheid op de Zandmotor. Onder invloed van eb en vloed, wind en stroming verandert de Zandmotor voortdurend. Door dit dynamische karakter van de Zandmotor kunnen onveilige situaties ontstaan, zoals een zachte bodem of sterke zeestromingen. De nieuwe borden informeren wandelaars en zwemmers hoe zij veilig op de Zandmotor kunnen recreëren.
 • empty

  30/05/2013

  Veldacademie zet studenten aan het denken over Zandmotor

  Op 27 mei hebben 45 derdejaars studenten Civiele Techniek van de Hogeschool Rotterdam deelgenomen aan een activiteit van de Veldacademie voor Water, Natuur en Landschap.
 • empty

  02/05/2013

  Zwemverbod Zandmotor gedeeltelijk opgeheven

  Onlangs is er onderzoek verricht naar de veiligheid van de Zandmotor in verband met het zwemverbod. Na onderzoek is geconcludeerd dat het huidige zwemverbod per 1 mei 2013 gedeeltelijke wordt opgeheven.
 • verkleind argus ZANDMOTOR-04822

  02/11/2012

  Argusmast gereed

  De bouw van de Argusmast is voltooid. De komende periode word het camerasysteem in de mast geplaatst en gereed gemaakt om de ontwikkeling van de Zandmotor in beeld te brengen. Kijk voor de laatste luchtfotos op www.flickr.com/photos/zandmotor
 • empty

  26/10/2012

  Tuinman Lodewijk op bezoek bij de Zandmotor

  Tuinman Lodewijk was met zijn Green-Kids-team op bezoek bij het Zuid-Hollands Landschap en kwam daar alles te weten over de Zandmotor. Bekijk de uitzending
 • 015.JPG

  02/10/2012

  Start bouw Argusmast Zandmotor

  3 oktober wordt begonnen met de bouw van een zogenaamde Argusmast in het midden van de Zandmotor. Rijkswaterstaat gebruikt de mast om zicht te hebben op de ontwikkeling van de Zandmotor.
 • 20120918-zandmotor-zeehond

  21/09/2012

  Jonge Zeehond op Zandmotor

  Afgelopen woensdag kreeg de EHBZ Noordwijk een melding van een zieke zeehond op de Zandmotor van een medewerker van de Handhaving Zuid Holland. De zeehond is meegenomen naar Pieterburen en daar verzorgd.
 • empty

  31/07/2012

  Zwemverbod Zandmotor deels opgeheven

  Het zwemverbod bij de Zandmotor is op een aantal plaatsen opgeheven. Vanaf vandaag mag er gezwommen worden in het duinmeer en de lagune van de Zandmotor. Voor de geul ter hoogte van strandtent 'Klein Ockenburgh' geldt een waarschuwing voor mogelijk gevaarlijke stromingen. Het blijft voor zwemmers en reddingsbrigades ook opletten aan de zuidzijde van het Schelpenpad. Het zwemverbod 400 meter ten zuiden van het schelpenpad blijft gehandhaafd. Dit geldt ook voor het zwemverbod aan de zeezijde van de Zandmotor (tussen de opgang Schelpenpad en de palenrij G op de Zandmotor). Strandbezoekers worden door middel van borden bij de strandopgangen en op het strand zelf geïnformeerd over het zwemverbod.
 • empty

  20/07/2012

  Onderzoek ontwikkeling Zandmotor van start

  Deltares gaat deelnemen aan een omvangrijk onderzoek naar de ontwikkeling van de Zandmotor. Het onderzoek ‘NatureCoast’ gaat dit najaar onder leiding van de TU Delft van start en gaat vijf jaar duren. Deltares doet aan meerdere deelprojecten mee. Het gaat om de morfologische ontwikkeling van kust en duin mede in relatie tot zwemveiligheid, milieugeochemische effecten, ontwikkeling zoet/zout grondwater en governance aspecten.
 • 20120406017

  08/05/2012

  Geul Zandmotor gedicht

  De geul bij de Zandmotor is gedicht. Doordat de punt van de Zandmotor naar de kust is toegegroeid is er een geul (zogenoemde zwin) ontstaan. Vooral bij eb onstaat een sterke stroming in de geul. Hierdoor zijn steile kanten ontstaan. Dit levert gevaarlijke situaties op langs een stuk strand waar in het strandseizoen veel recreanten komen. Dit is voor de provincie aanleiding om de geul bij de start van het strandseizoen te dichten.