Nieuws

 • reuzenalk2

  26/08/2015

  Fossiele resten Reuzenalk op Zandmotor

  Met een gewicht van 5 kilo en lengte van 75 centimeter was de reuzenalk met recht een grote vogel te noemen. In de afgelopen jaren zijn op de stranden van de Zandmotor en Hoek van Holland, waar zand uit de Eurogeul is opgespoten, vier botstukken van de reuzenalk gevonden. Deze grote vogel kon niet vliegen. In de 19e eeuw is de reuzenalk uitgestorven.
 • wit-logo

  07/05/2015

  Vroege Vogels wandelt op Zandmotor met Leo Linnartz

  Leo Linnartz van Ark Natuurontwikkeling gaat op pad met het TV programma Vroege Vogels en laat de natuurontwikkeling op de Zandmotor zien.
 • 2015-05-04-459

  07/05/2015

  Nieuwe Luchtfotos

  Bekijk de nieuwste luchtofo's van de Zandmotor
 • 6466936697_e0644d7605_m

  10/04/2015

  Zandmotor: Doet ie t of doet ie t niet?

  Kustonderhoud: als we niets zouden doen, zou de Hollandse duinenkust voortdurend eroderen, onder meer als gevolg van de voortdurende zeespiegelstijging. Maar is het veelvuldig aanbrengen van zand wel efficiënt? En zijn er geen betere oplossingen vanuit het oogpunt van ecologie? Om dat uit te zoeken, startte voor de kust van Zuid-Holland een experiment met de ‘Zandmotor’. Hoe zijn de resultaten?
 • 20150211zachtebodem

  10/02/2015

  Zachte bodem op meer plekken op de Zandmotor

  Tijdens de recente inspectie van de Zandmotor zijn meer plekken met zachte bodem dan eerder afgezet aangetroffen. Deze plekken bevinden zich aan de rand van de geul in het gedeelte dat bij de vloed onder water staat. Het gaat niet om het volledig gebied maar een aantal losse plekken van ongeveer een halve meter groot waar de vaste bodem slechts 5 tot 10 cm onder het oppervlak ligt. Het risico van wegzakken of in paniek raken is hierdoor minder. Door de stroming ontstaan er oneffenheden in de vorm kuilen en heuvels. Op die plaatsen bevinden zich de plekken met zachte bodem.
 • 20150124-250

  28/01/2015

  Nieuwe Luchtfoto's

  op 24 januari zijn mooie nieuwe luchtfoto's van de Zandmotor gemaakt!
 • hetklokhuis

  27/01/2015

  Zandmotor in TV programma Klokhuis

  Presentatrice Dolores neemt je mee naar de Zandmotor in deze Klokhuis-uitzending!
 • 20150115 Zachte bodem Zandmotor+tekst

  16/01/2015

  Plaatselijk zachte bodem op de Zandmotor

  De provincie Zuid-Holland heeft een deel van de Zandmotor preventief afgezet en gemarkeerd met waarschuwingsborden. Door de harde wind en de vele regen van de afgelopen dagen is een zachte bodem ontstaan. Wandelaars, honden en paarden kunnen in het zand wegzakken. De zachte bodem is woensdagavond ontdekt bij een oefening van de ‘s Gravenzandse Reddingsbrigade.
 • DKVN_LOGO_Algemeen_Groot_140305_thumb_large-1400493348

  22/12/2014

  Stem op de Zandmotor als wetenschappelijke doorbraak van 2014!

  Wat is dé wetenschappelijke doorbraak van 2014 volgens NTR-gezichten en wetenschapsjournalisten? De Zandmotor is genomineerd!
 • zandmotor-lucht

  29/10/2014

  Ontwikkeling van de Zandmotor in 2014

  Wind en stroming hebben de Zandmotor al direct vanaf de aanleg veranderd. Dat staat in de jaarlijkse voortgangsrapportage 2014 in opdracht van de Provinciale Staten Zuid-Holland. Dat was ook de bedoeling. De verandering ging in de eerste 2 jaar relatief snel. Inmiddels verloopt dit wat langzamer. Dit komt omdat direct na de aanleg de vorm sterk kunstmatig was terwijl de Zandmotor nu meer en meer de vorm aanneemt van regulier strand. Dit maakt ook dat het zwemverbod bij aanvang van het badseizoen 2014 is ingetrokken.
 • opnames zandmotor NTR

  15/10/2014

  Volg de opnames voor NTR programma 'De Kennis van Nu'

  Tussen 15 september en 27 oktober 2014 is een internationaal onderzoeksteam dag en nacht in de weer om de werking van de zandmotor in kaart te brengen. De Kennis van Nu doet hier verslag van.
 • IMG_2011

  23/09/2014

  Duinvorming op de Zandmotor in volle gang

  Onderzoek naar duinvorming op de Zandmotor laat al een aantal interessante waarnemingen zien. De Sinterklaasstorm van 5 december vorig jaar heeft het duintjeslandschap op de Zandmotor veranderd. Bijzonder is ook dat helmgras laag op het strand mede verantwoordelijk blijkt voor het ontstaan van ‘embryonale duintjes’.
 • radar3

  16/09/2014

  Internationale meetcampagne Zandmotor van start: MegaPEX2014

  Van 15 september tot en met 27 oktober vindt rondom de Zandmotor een grote meetcampagne plaats met internationale onderzoekers vanuit allerlei disciplines, onder de noemer MegaPEX2014. Gedurende die zes weken wordt de standaard aanwezige meetapparatuur uitgebreid met veel extra materieel.
 • Hond uitlaten op strand

  15/05/2014

  Zandmotor in Westdoc op 29 mei

  Op Hemelvaartsdag zendt TV West een documentaire uit over één van de grootste veldexperimenten ter wereld als het gaat om natuurlijke kustbescherming: De Zandmotor. Op donderdag 29 mei vanaf 17.00 uur op TV West.
 • 2014-03-27-1128

  31/03/2014

  De Zandmotor draait

  Wetenschappelijke waarnemingen tonen aan dat de Zandmotor doet waarvoor hij is aangelegd: de kust op een natuurlijke versterken door gebruik te maken van wind, golven en stroming. Tegelijk onstaat een steeds veranderend recreatie en natuurgebied.
 • 6466936697_e0644d7605_m

  09/03/2014

  Peilbuizen op Zandmotor geplaatst voor onderzoek

  In de week van 10 tm 14 maart worden peilbuizen geplaatst op de Zandmotor. De peilbuizen zijn bedoeld om de grondwaterstand en het zoutgehalte te meten.
 • zeehond zandmotor

  10/01/2014

  Zeehonden op de Zandmotor

  De Zandmotor is een uniek natuurgebied dat aantrekkelijk is voor diverse planten en dieren. Geregeld worden daar zeehonden gespot. Ze zwemmen voor de kust van de Zandmotor. ’s Nachts en in de vroege ochtenduren liggen ze soms ook op het meest onbereikbare deel van het strand van de Zandmotor, maar bij de eerste bezoekers gaan ze al weer te water.
 • 131205 Zandmotor storm

  11/12/2013

  Storm op de Zandmotor

  Op 28 oktober en 5 december trok een storm over Nederland. Een storm leidt altijd tot zandverplaatsing aan de kust, zo ook bij de Zandmotor.
 • empty

  07/11/2013

  Zandmotor in Amerikaans PBS Newshour

  Zandmotor in Amerikaans PBS Newshour met Hoogleraar Marcel Stive aan het woord.
 • okt2013zandmotor

  24/10/2013

  Dynamisch tweede jaar voor de Zandmotor!

  Het tweede jaar van de Zandmotor was wederom zeer dynamisch. Niet alleen een continue veranderend landschap, maar ook de vele vogels, vissen, schelpdieren en zeezoogdieren rondom de Zandmotor. Bovendien bieden de eroderende delen van de Zandmotor een uitstekende gelegenheid om oeroude botten van zoogdieren uit het pleistoceen te vinden of eeuwenoude schelpen van reeds lang verdwenen schelpdieren. Dat zegt Leo Linnartz van ARK Natuurontwikkeling in zijn rapport 'Het tweede jaar Zandmotor'. Dit rapport geeft een veelzijdig en fotorijk verslag van de ontwikkeling van de Zandmotor in de afgelopen twalf maanden.
 • empty

  07/06/2013

  Nieuwe borden informeren bezoekers over de Zandmotor

  Nieuwe borden informeren bezoekers over de veiligheid op de Zandmotor. Onder invloed van eb en vloed, wind en stroming verandert de Zandmotor voortdurend. Door dit dynamische karakter van de Zandmotor kunnen onveilige situaties ontstaan, zoals een zachte bodem of sterke zeestromingen. De nieuwe borden informeren wandelaars en zwemmers hoe zij veilig op de Zandmotor kunnen recreëren.
 • empty

  30/05/2013

  Veldacademie zet studenten aan het denken over Zandmotor

  Op 27 mei hebben 45 derdejaars studenten Civiele Techniek van de Hogeschool Rotterdam deelgenomen aan een activiteit van de Veldacademie voor Water, Natuur en Landschap.
 • empty

  02/05/2013

  Zwemverbod Zandmotor gedeeltelijk opgeheven

  Onlangs is er onderzoek verricht naar de veiligheid van de Zandmotor in verband met het zwemverbod. Na onderzoek is geconcludeerd dat het huidige zwemverbod per 1 mei 2013 gedeeltelijke wordt opgeheven.
 • verkleind argus ZANDMOTOR-04822

  02/11/2012

  Argusmast gereed

  De bouw van de Argusmast is voltooid. De komende periode word het camerasysteem in de mast geplaatst en gereed gemaakt om de ontwikkeling van de Zandmotor in beeld te brengen. Kijk voor de laatste luchtfotos op www.flickr.com/photos/zandmotor
 • empty

  26/10/2012

  Tuinman Lodewijk op bezoek bij de Zandmotor

  Tuinman Lodewijk was met zijn Green-Kids-team op bezoek bij het Zuid-Hollands Landschap en kwam daar alles te weten over de Zandmotor. Bekijk de uitzending
 • 015.JPG

  02/10/2012

  Start bouw Argusmast Zandmotor

  3 oktober wordt begonnen met de bouw van een zogenaamde Argusmast in het midden van de Zandmotor. Rijkswaterstaat gebruikt de mast om zicht te hebben op de ontwikkeling van de Zandmotor.
 • 20120918-zandmotor-zeehond

  21/09/2012

  Jonge Zeehond op Zandmotor

  Afgelopen woensdag kreeg de EHBZ Noordwijk een melding van een zieke zeehond op de Zandmotor van een medewerker van de Handhaving Zuid Holland. De zeehond is meegenomen naar Pieterburen en daar verzorgd.
 • empty

  31/07/2012

  Zwemverbod Zandmotor deels opgeheven

  Het zwemverbod bij de Zandmotor is op een aantal plaatsen opgeheven. Vanaf vandaag mag er gezwommen worden in het duinmeer en de lagune van de Zandmotor. Voor de geul ter hoogte van strandtent 'Klein Ockenburgh' geldt een waarschuwing voor mogelijk gevaarlijke stromingen. Het blijft voor zwemmers en reddingsbrigades ook opletten aan de zuidzijde van het Schelpenpad. Het zwemverbod 400 meter ten zuiden van het schelpenpad blijft gehandhaafd. Dit geldt ook voor het zwemverbod aan de zeezijde van de Zandmotor (tussen de opgang Schelpenpad en de palenrij G op de Zandmotor). Strandbezoekers worden door middel van borden bij de strandopgangen en op het strand zelf geïnformeerd over het zwemverbod.
 • empty

  20/07/2012

  Onderzoek ontwikkeling Zandmotor van start

  Deltares gaat deelnemen aan een omvangrijk onderzoek naar de ontwikkeling van de Zandmotor. Het onderzoek ‘NatureCoast’ gaat dit najaar onder leiding van de TU Delft van start en gaat vijf jaar duren. Deltares doet aan meerdere deelprojecten mee. Het gaat om de morfologische ontwikkeling van kust en duin mede in relatie tot zwemveiligheid, milieugeochemische effecten, ontwikkeling zoet/zout grondwater en governance aspecten.
 • 20120406017

  08/05/2012

  Geul Zandmotor gedicht

  De geul bij de Zandmotor is gedicht. Doordat de punt van de Zandmotor naar de kust is toegegroeid is er een geul (zogenoemde zwin) ontstaan. Vooral bij eb onstaat een sterke stroming in de geul. Hierdoor zijn steile kanten ontstaan. Dit levert gevaarlijke situaties op langs een stuk strand waar in het strandseizoen veel recreanten komen. Dit is voor de provincie aanleiding om de geul bij de start van het strandseizoen te dichten.
 • 110402 Reddingsbrigade langs Zandmotor

  07/05/2012

  De Zandmotor en zwemveiligheid

  Zwemmen in zee kan gevaarlijk zijn. Dit strandseizoen (15 mei -15 september) komt daar een nieuw element bij dat extra aandacht vraagt: de Zandmotor voor de kust tussen Kijkduin en Ter Heijde. Door het dynamische karakter van de Zandmotor kunnen onvoorspelbare en onveilige situaties ontstaan, zoals een zachte bodem of sterke en onverwachte stromingen. De provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat houden samen met de gemeenten Westland en Den Haag, reddingsbrigades en veiligheidsregio de veiligheid goed in de gaten. Om de zwemveiligheid rond de Zandmotor zo goed mogelijk te borgen heeft de provincie Zuid-Holland in samenwerking met genoemde partijen maatregelen getroffen. Deze maatregelen betreffen concrete inzet van extra materieel en mensen.
 • borden zandmotor

  30/03/2012

  Let op de borden!

  De Zandmotor verandert voortdurend. Er kunnen gevaarlijke stromingen ontstaan en u kunt verrast worden door opkomende vloed. Wanneer u de Zandmotor betreedt, houd dan altijd het weer en de zee in de gaten. Zorg dat u niet verrast wordt door slecht weer of opkomend tij. Wij vragen u op dit moment vooral attent te zijn op de situatie aan de noordzijde van de Zandmotor. De zandbank daar is gescheiden van het strand door een zwin met grote stroomsnelheden. De toezichthouders houden veranderingen voordurend in de gaten en markeren gevaarlijke plekken met waarschuwingsborden. Let op de borden en volg de aanwijzingen van de toezichthouders en de reddingsbrigade altijd op.
 • DSCF2593.JPG

  16/03/2012

  Zandmotor als actuele showcase op World Water Forum in Marseille

  De Zandmotor was prominent aanwezig op de 6-e World Water Forum in Marseille. Het pilotproject werd als actuele Nederlandse showcase centraal gesteld op een gezamenlijke stand ‘Building with Nature’ van de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland, Rijkswaterstaat en Ecoshape. Prins Willem-Alexander bezocht de stand en liet zich informeren over de Zandmotor.
 • empty

  15/02/2012

  Informatiecentrum Zandmotor gaat sluiten

  Het informatiecentrum Zandmotor in Kijkduin sluit per 27 februari 2012. De aanleg van de Zandmotor is gereed en daarmee is ook het informatiecentrum over de aanleg niet meer nodig. Via deze website blijven geïnteresseerde bezoekers op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de Zandmotor.
 • empty

  30/01/2012

  Zandmotor in de uitzending van Labyrint

  De Zandmotor was op woensdag 1 februari 2012 om 20.55 te zien in een aflevering van het wetenschapsprogramma Labyrint van de VPRO.
 • Vlucht 25 klein

  11/01/2012

  Nederland van Boven: Zandmotor vanuit de lucht

  De VPRO zond op 10 januari 2011 een aflevering uit over Water met daarin de Zandmotor.
 • asto andre klein

  09/01/2012

  Foto Andre Kuipers: Zandmotor vanuit de ruimte

  De Zandmotor is zelfs vanuit de ruimte te zien. Nederlands Astronaut Andre Kuipers maakte op 9 januari deze prachtige foto...
 • duinen helmgras

  05/01/2012

  Noorderlicht: Artikel over kustonderhoud en de Zandmotor

  Noorderlicht interviewde kustspecialist Jan Mulder van Deltares over kustonderhoud en de Zandmotor: 'De zeespiegel stijgt, maar de Nederlandse kust kan dat via natuurlijke processen bijbenen, als de mens flink meehelpt. Dit 'bouwen met de natuur' is een van de adviezen van de Deltacommissie, die nu al in praktijk wordt gebracht.'
 • 2011-12-05 12.42.28

  09/12/2011

  Drijfzand plaatselijk op de Zandmotor

  De inspecteurs van de provincie Zuid-Holland hebben op de Zandmotor plaatselijk drijfzand waargenomen. De extreme zuidwestelijke winden van afgelopen dagen hebben deze situatie veroorzaakt, daarom speelt dit fenomeen zich vooral af aan de westelijke zijde van de lagune en het binnenmeertje. Wandelaars en paarden kunnen in het zand weg zakken en / of letsels oplopen, voertuigen kunnen vast komen te zitten. Daarom worden deze gebieden met waarschuwingsborden gemarkeerd.
 • Opening Zandmotor (1)

  24/11/2011

  De Zandmotor is klaar en open voor publiek

  Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) wil gaan bekijken of er op meer locaties langs de Nederlandse kust meer veiligheid en nieuw land kan worden gecreëerd met de techniek die bij de Zandmotor gebruikt wordt. Dit zei hij vandaag bij de oplevering van het nieuwe schiereiland tussen Kijkduin en Ter Heijde. ‘’Deze techniek biedt volop kansen. We hebben in vier maanden tijd een stuk land gecreëerd dat zorgt voor meer veiligheid langs de kust en bovendien ruimte biedt voor recreatie en natuur.” De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond en vanaf vandaag is het schiereiland voor de Zuid Hollandse kust open voor publiek. Atsma is ervan overtuigd dat het concept van de Zandmotor ook in het buitenland navolging kan vinden. ‘’Nederland heeft er een exportartikel bij. Dit is waar een klein land groot in kan zijn”.
 • kite

  05/10/2011

  Kitesurfers vermaken zich

  De Zandmotor is een walhalla voor Kitesurfers. Op een goede avond (zon, flinke wind) zijn er wel 100 kites tegelijk te zien.
 • filmploeg Discovery

  05/10/2011

  Zandmotor opnames Discovery Channel

  In de laatste week van september heeft een filmploeg van Discovery Channel opnames gemaakt voor het programma X-Machines.
 • 100_0524.JPG

  05/10/2011

  Zwemveiligheid

  De Zandmotor heeft effect op de stroming langs de kust. De afgelopen maanden is gemeten wat het effect van de nieuwe stroming is op de zwemveiligheid.
 • klein

  05/10/2011

  Werkt de Zandmotor al?

  Het effect van de Zandmotor is al heel duidelijk te zien vanaf het strand tussen Kijkduin en Monster. Sinds de aanleg groeit de punt van de Zandmotor al naar de kust toe.
 • thumbnail_zandmotor_2011_08_02_01393a_gelobde_melde_ll

  05/10/2011

  Bijzondere natuur: Gelobde Melde en Zeehond op de Zandmotor

  In augustus trok natuurdeskundige Leo Linnartz van ARK natuurontwikkeling met zijn camera in de aanslag over de Zandmotor. In opdracht van het projectbureau ging hij op zoek naar de eerste plant- en diersoorten op de Zandmotor.
 • hopper2

  05/10/2011

  Laatste werkzaamheden gestart

  Op 20 september is de aannemer gestart met de laatste werkzaamheden aan de Zandmotor.
 • duinen helmgras

  04/10/2011

  Argusmast

  Op de Zandmotor komt een zogenaamde Argusmast; een 40 meter hoge mast met daarop camera’s die gaan onderzoeken hoe de Zandmotor zich ontwikkelt.
 • delflandse hoofden.JPG

  04/10/2011

  Delflandse Hoofden

  Het projectbureau krijgt veel vragen over de golfbrekers langs de kust, ook wel de Delflandse Hoofden genoemd.
 • empty

  25/09/2011

  Volkskrant: Mens maakt Zandmotor en natuur gaat aan de slag

  Op 24 september verscheen een artikel in de Volkskrant over de natuur en de eerste werking van de Zandmotor.
 • 110402 Meeuwen bij aanleglocatie zandmotor

  31/08/2011

  Reformatorisch Dagblad: Nieuwste stukje Nederland nog verboden gebied

  In het Reformatorisch Dagblad van 30 augustus een reportage over de Zandmotor
 • thumbnail_zandmotor_2011_08_02_01393a_gelobde_melde_ll

  17/08/2011

  Zeldzame plant gesignaleerd op de Zandmotor

  Op het strand ter hoogte van het duinmeer van de Zandmotor, zijn al de nodige jonge duintjes ontstaan na de strandverbreding van begin 2010. Niet alleen zeeraket floreert hier, maar ook de eerste helm en de zeer zeldzame gelobde melde is er gespot.
 • empty

  05/08/2011

  Actuele toegangssituatie Zandmotor

  Lees meer over de actuele situatie rondom de Zandmotor. Op zee geven zwart gele boeien de mogelijke ondieptes aan en op recente zeekaarten staat de Zandmotor ingetekend.
 • empty

  03/08/2011

  Zes vragen over het duinmeer

  Het duinmeer biedt een leefgebied voor bijzondere planten en diersoorten. Het brengt meer variatie in het duingebied en vergroot de recreatieve mogelijkheden. Zes vragen over het meer.
 • zm6

  25/07/2011

  Deelnemers Strand6daagse wandelen over Zandmotor Deltaduin

  Maandag 25 juni, de eerste dag van de Strand6daagse, liepen de 1000 deelnemers van Hoek van Holland naar Wassenaar. Speciaal voor de wandeltocht werden de hekken van het werkterrein even geopend. Over een speciaal aangeven pad mochten de deelnemers alvast een voorproefje nemen van de Zandmotor.
 • windsurfer

  18/07/2011

  Werkterrein op zee weer toegankelijk voor watersporten en schepen

  Het werkterrein op zee is weer toegankelijk voor watersporten en schepen. Er zal nog worden gewerkt aan de zuidelijke onderwatersuppletie (een grote zandbank onder water). Zwemmen blijft verboden in verband met plaatselijk sterke stromingen.
 • empty

  08/07/2011

  Intermediair: Zandkasteel houdt Noordzee koest

  bekijk hier het artikel uit de Intermediair van 8 juli 2011
 • klein

  30/06/2011

  Schiereiland Zandmotor bijna gereed

  De werkzaamheden aan het schiereiland van de Zandmotor verlopen zeer voorspoedig. Op dit moment is er al zo’n 19,5 miljoen kuub zand gestort in de het schiereiland en de twee onderwatersupleties van de Zandmotor DeltaDuin.
 • 110402 Werzaamheden Zandmtor meeuw op stortbuis

  29/06/2011

  Video werkzaamheden Zandmotor

  Bekijk de video over de werkzaamheden aan de Zandmotor tussen maart en juni 2011
 • zeemonster

  15/06/2011

  Bijzondere Zandmotorkunst op evenement Ku[N]stwerk

  Afgelopen zondag 12 juni 2011 vond de 1e editie van Ku[N]stwerk op het strand Ter Heijde aan Zee plaats. Met goed weer en 700 bezoekers was de eerste editie in het kader van de Zandmotor en het thema “Start de Motor” een geslaagd en origineel evenement.
 • Oefening RB (Small).JPG

  09/06/2011

  Oefening hulpverleningsorganisaties op Zandmotor

  Diverse hulpverleningsorganisaties hebben op 7 juni 2011 in de avond deelgenomen aan een grootschalige multidisciplinaire oefening. De oefening vond plaats op de nog in aanlegzijnde Zandmotor. Naast de Monsterse reddingbrigade hebben de; KNRM, Brandweer en de Reddingsbrigades uit Den Haag en 's-Gravenzande deelgenomen aan deze oefening...
 • 110402 Werzaamheden Zandmtor meeuw bulldozer

  19/05/2011

  SchoolTV: Aflevering De Zandmotor

  Bekijk de uitzending van Schooltv Weekjournaal van 19 mei over de Zandmotor.
 • ZANDMOTOR 9 mei 10 miljoen kuub klein

  15/05/2011

  Al 10 miljoen kuub zand gestort voor Zandmotor

  Afgelopen week werd de grens van 10 miljoen kubieke meter zand overschreden De Zandmotor is daarmee nagenoeg voor de helft aangelegd.
 • Werkbezoek-zandmotor-HAM 317

  11/05/2011

  Binnenlands Bestuur: Zandeiland beschermt tegen kustafslag en zeespiegelstijging

  ‘Zandmotor’ is de naam van het 100 hectare grote schiereiland dat momenteel voor de kust van Zuid- Hollandwordt aangelegd. Ter hoogte van Ter Heijde zal het nieuwe, haakvormige eiland 1 kilometer in zee steken.
 • Zandmotor-nacht-(006)

  11/05/2011

  De klok rond aan het werk voor de Zandmotor

  De aannemer werkt de klok rond: 7 dagen per week en 24 uur per dag. Bekijk de foto's van de nachtelijke werkzaamheden
 • Bovenaanzicht ZM vanaf land

  01/05/2011

  Land+Water: 'Zandmotor maakt bouwen met de natuur mogelijk'

  In mei verscheen in het vakblad Land+Water een groot artikel over de Zandmotor.
 • 110402 Werkzaamheden Zandmotor 2.JPG

  06/04/2011

  Videoverslag bezoek Staatssecretaris Atsma en Gedeputeerde Dwarshuis

  Op 4 april brachten Staatssecretaris Atsma en Gedeputeerde Dwarshuis een werkbezoek aan de Zandmotor
 • Luchtfoto zandmotor bereikt meest westelijke punt klein

  04/04/2011

  Zandmotor bereikt meest westelijke punt

  Staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) en Gedeputeerde Lenie Dwarshuis van de provincie Zuid Holland brachten op 4 april een werkbezoek aan de Zandmotor voor de Zuid-Hollandse kust. De aannemerscombinatie Van Oord/Boskalis gaf ter plekke een toelichting op de voortvarende voortgang van de aanleg van de Zandmotor.
 • Bovenaanzicht ZM vanaf land

  04/04/2011

  NOS: Kunstmatig eiland voor kust Zuid-Holland op komst

  Voor de kust van Zuid-Holland, bij het dorp Ter Heijde, wordt een nieuw stukje Nederland aangelegd. Van zand, om de kust daar op termijn te beschermen tegen de zee. Het werk is inmiddels al zover gevorderd dat het schiereiland in zee zichtbaar wordt.
 • zeppelin 132

  03/04/2011

  Wereldomroep: Zandmotor moet Nederlandse kust beschermen

  Een kunstmatige zandbank voor de kust bij Kijkduin gaat de komende jaren de Zuid-Hollandse kust versterken. Hij heet 'De Zandmotor'. Het idee is dat de natuurlijke stroming en de wind het zand gedurende een aantal jaren over het strand verspreiden: een totaal nieuw soort bescherming tegen de stijgende zeespiegel.
 • empty

  31/03/2011

  DeltaDuin winnaar prijsvraag Zandmotor

  DeltaDuin is de winnende inzending van de prijsvraag voor een eigen naam voor de Zandmotor.
 • empty

  27/03/2011

  Zandmotor in maartnummer vakblad 'De Ingenieur'

  In het maartnummer van vakblad de Ingenieur een uitgebreid artikel over de Zandmotor
 • kaartje afsluiting.JPG

  03/03/2011

  Afsluiting strand wegens aanleg Zandmotor; vanaf 4 maart

  Rijkswaterstaat sluit in de periode van 4 maart tot en met 31 oktober 2011 de gehele kuststrook af tussen de strandopgangen Schelppad en Watertoren van de gemeente Westland. Deze afsluiting is noodzakelijk in verband met de aanleg van de Zandmotor ter hoogte van natuurgebied Solleveld. Deze zichtbare werkzaamheden zijn eind oktober 2011 gereed.
 • empty

  25/02/2011

  Zandmotor beheerd door Stichting Het Zuid-Hollands Landschap

  De Stichting Het Zuid-Hollands Landschap gaat voor een periode van 6 jaar de natuur bij de Zandmotor beheren en monitoren. Dat hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland besloten. Het Zuid-Hollands Landschap gaat wandelroutes aanbieden, toezicht houden, voorlichting en eductie geven en ontwikkelingskansen scheppen voor plant-en diersoorten.
 • starthandeling1

  17/01/2011

  Zuid-Holland breidt zeewaarts uit

  Staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) heeft 17 januari in Ter Heijde, samen met gedeputeerde Lenie Dwarshuis, het startsein gegeven voor de Zandmotor, die Nederland veiliger, groter en mooier moet maken.
 • empty

  17/01/2010

  Rijkswaterstaat gunt project pilot Zandmotor aan Van Oord en Boskalis

  Rijkswaterstaat heeft de aanleg van de Zandmotor gegund aan de Nederlandse aannemerscombinatie Van Oord - Boskalis. De Zandmotor wordt aangelegd voor de kust van Ter Heijde in Zuid-Holland en zorgt voor een grotere kustveiligheid, gecombineerd met kansen voor natuur en recreatie. De totale contractwaarde voor de aannemerscombinatie Van Oord-Boskalis bedraagt € 50 miljoen.