Zwemveiligheid

woensdag 5 oktober 2011

De Zandmotor heeft effect op de stroming langs de kust. De afgelopen maanden is gemeten wat het effect van de nieuwe stroming is op de zwemveiligheid.

De effecten van de Zandmotor op de zwemveiligheid lijken mee te vallen, afgezien van de noordelijke punt van de Zandmotor. De stroming is daar sterk in noordelijke richting.

Na openstelling van de Zandmotor blijft rond de gehele Zandmotor een zwemverbod gelden, dat in stappen zal worden opgeheven. Bij de noordelijke punt blijft het zwemverbod wel gelden.

Terug naar overzicht